altgolddesu’s blog

つれづれなるままに日暮らし

渋野日向子

渋野日向子 全英オープン15番から全ショット・表彰式スピーチ

https://www.youtube.com/watch?v=q6zbxjq4-P4

【全英女子19】渋野日向子が「66」を叩き出し、1打差2位タイと好スタート! 1Rハイライト

https://www.youtube.com/watch?v=nlJmJt6qSj8

www.youtube.com 

www.google.com 

渋野日向子*